SANNTIDSKURSER
AKSJER
NGM EQUITY
11
NORDIC AIF
5
NORDIC MTF
88
PRE MARKET
3
LEVERAGEPRODUKTER
BULL & BEAR ETN
4 370
66 nye verdipapirer notert i dag.
MINI FUTURE
2 945
34 nye verdipapirer notert i dag.
TURBOWARRANT
169
23 nye verdipapirer notert i dag.
WARRANTER
1 613
MINI FUTURE BEST /
UNLIMITED TURBO
3 499
28 nye verdipapirer notert i dag.
INVESTERINGSPRODUKTER
TRACKER-ETN
13
AUTOCALL
140
OBLIGASJONER
110
MAKS ETN
2
ANDRE
398