SANNTIDSKURSER
AKSJER
NGM EQUITY
10
NORDIC AIF
6
NORDIC MTF
82
PRE MARKET
2
LEVERAGEPRODUKTER
BULL & BEAR ETN
5 155
18 nye verdipapirer notert i dag.
MINI FUTURE
2 931
41 nye verdipapirer notert i dag.
TURBOWARRANT
250
21 nye verdipapirer notert i dag.
WARRANTER
1 448
MINI FUTURE BEST /
UNLIMITED TURBO
4 130
11 nye verdipapirer notert i dag.
INVESTERINGSPRODUKTER
TRACKER-ETN
22
AUTOCALL
143
OBLIGASJONER
97
MAKS ETN
1
ANDRE
390