SANNTIDSKURSER
AKSJER
NGM EQUITY
13
NORDIC AIF
3
NORDIC MTF
78
PRE MARKET
5
LEVERAGEPRODUKTER
BULL & BEAR ETN
3 485
MINI FUTURE
2 755
15 nye verdipapirer notert i dag.
TURBOWARRANT
98
1 nye verdipapirer notert i dag.
WARRANTER
939
MINI FUTURE BEST /
UNLIMITED TURBO
3 487
6 nye verdipapirer notert i dag.
INVESTERINGSPRODUKTER
TRACKER-ETN
8
AUTOCALL
128
OBLIGASJONER
145
MAKS ETN
4
ANDRE
220