SANNTIDSKURSER
AKSJER
NGM EQUITY
10
NORDIC AIF
6
NORDIC MTF
82
PRE MARKET
3
LEVERAGEPRODUKTER
BULL & BEAR ETN
5 496
90 nye verdipapirer notert i dag.
MINI FUTURE
2 854
32 nye verdipapirer notert i dag.
TURBOWARRANT
296
24 nye verdipapirer notert i dag.
WARRANTER
1 780
1 nye verdipapirer notert i dag.
MINI FUTURE BEST /
UNLIMITED TURBO
3 889
52 nye verdipapirer notert i dag.
INVESTERINGSPRODUKTER
TRACKER-ETN
22
AUTOCALL
131
OBLIGASJONER
90
MAKS ETN
1
ANDRE
389