SANNTIDSKURSER
AKSJER
NGM EQUITY
10
NORDIC AIF
6
NORDIC MTF
87
PRE MARKET
3
LEVERAGEPRODUKTER
BULL & BEAR ETN
5 863
MINI FUTURE
2 916
7 nye verdipapirer notert i dag.
TURBOWARRANT
145
5 nye verdipapirer notert i dag.
WARRANTER
1 318
MINI FUTURE BEST /
UNLIMITED TURBO
3 705
14 nye verdipapirer notert i dag.
INVESTERINGSPRODUKTER
TRACKER-ETN
23
AUTOCALL
125
OBLIGASJONER
87
MAKS ETN
1
ANDRE
404