SANNTIDSKURSER
AKSJER
NGM EQUITY
10
NORDIC AIF
3
NORDIC MTF
63
PRE MARKET
6
LEVERAGEPRODUKTER
BULL & BEAR ETN
3 185
MINI FUTURE
2 989
7 nye verdipapirer notert i dag.
TURBOWARRANT
174
WARRANTER
1 320
MINI FUTURE BEST /
UNLIMITED TURBO
3 158
7 nye verdipapirer notert i dag.
INVESTERINGSPRODUKTER
TRACKER-ETN
4
AUTOCALL
169
OBLIGASJONER
199
MAKS ETN
2
ANDRE
227