SANNTIDSKURSER
AKSJER
NGM EQUITY
11
NORDIC AIF
3
NORDIC MTF
73
PRE MARKET
6
LEVERAGEPRODUKTER
BULL & BEAR ETN
3 196
MINI FUTURE
2 845
50 nye verdipapirer notert i dag.
TURBOWARRANT
115
8 nye verdipapirer notert i dag.
WARRANTER
1 263
MINI FUTURE BEST /
UNLIMITED TURBO
3 126
51 nye verdipapirer notert i dag.
INVESTERINGSPRODUKTER
TRACKER-ETN
5
AUTOCALL
168
OBLIGASJONER
188
MAKS ETN
4
ANDRE
219